دکتر علیرضا احمدی

فوق تخصص سرطان شناسی و بیماری های خونی

درباره دکتر علیرضا احمدی
سوابق تحصیلی
سال ۱۳۸۵ از دوره فوق تخصصی انکولوژی و بیماری های خون و پیوند سلول های بنیادی از دانشگاه تهران فارغ التصیل شدم، البته در سال ۱۳۷۱ فارغ التحصیل مقطع پزشک عمومی شدم و از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۱ یعنی به مدت چهار سال دوره تخصصی بیماری های داخلی را و به مدت ۳ سال هم یعنی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ درجه فوق تخصصی را از دانشگاه تهران اخذ نمودم.
از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ هم زمان در دانشگاه عنوان هئیت علمی و شاغل بوده ام در ضمن باید بگوییم که در سال ۱۳۸۵ به عنوان دکتر در بخش خصوصی و هئیت علمی مشغول به کار بودم و البته در دوسال اخیر در بخش خصوصی فعالیت می نمایم.


سوابق علمی و پژوهشی
در این مدت عناوین زیادی (یعنی ۱۲ سال) را با نام استاد راهنما یا مشاور در پروژه های دانشجویی و دوران دستیاری همکاری داشتم که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بررسی بیان ژن HER-2/neu درسلول های بافت پوششی سرطان مری
شیوع کمبود B12 موارد آتروفی معده
بررسی تومور مارکر CA19-9 وCEA در بیماران سرطان گوارشی مایع آسیت یا صفاقی بیماران
بررسی شیوع کمبود ویتامین B 12 در بیماران دارای ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﻠﯿﮑﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮﭘﺎﯾﻠﻮری
بررسی بهبودی درد
مانیپلاسیون انجام فشار دادن برنقاط درد در بیماران مبتلا به سرطان مزمن
گزارش موردی هم زمانی لنفوم پشرفته ای B Cell با سندرم TTP
گزارش موردی لنفوم پیشرفته ای های گرید بالا High grade با سندرم TTP
بررسی موردی خونریزی در پروستات
و صدها سخنرانی و ارائه مقاله در کنگره ای پزشکی در زمینه ای های مختلف سرطان ، از جمله: سرطان مری، سرطان روده ای بزرگ، سرطان ریه، سرطان معده، جوانب دیگر سرطان مانند بررسی مسائل روانی در بیماران سرطانی و مسائل امید به زندگی، و موارد متعددی از مقالات در زمینه ای مختلف سرطانی نظیر سرطان با منشاء نامعلوم
حضور و سخنرانی در صدها جلسه ای تومور برد در دانشگاه ها (بدین معنا می باشد که جلساتی که در مورد سرطان های مشکل تشکیل می شود و پزشکان مختلف به صورت مولتی دیسیپلینری در آن تصمیم گیری می نمایند.)
نزدیک به ۱۰ سال است که به صورت هئیت علمی در تمام مسائل سرطان و سرطان شناسی مشغول به فعالیت می باشم.
در تمام زمینه های سرطان مشغول به فعالیت می باشم و دارای رتبه ای برد تخصصی در دوره ای تخصصی و هم زمان سخنرانی ها در کنگره های سرطان بین المللی و انواع سرطان در رزومه ای اینجانب می باشد.